• 78

محصولات FAF

 • نوع باکس فیلتر هپا حذف کننده نمک اسپری

  نوع باکس فیلتر هپا حذف کننده نمک اسپری

  این فیلتر هوا در تجهیزات توسعه منابع نفت و گاز دریایی مانند سکوی حفاری، تولید استفاده می شود
  پلت فرم، کشتی ذخیره سازی نفت تولید شناور و همچنین در اتاق ابزار دقیق، مانند کشتی تخلیه، استفاده می شود.
  کشتی بالابر، کشتی لوله گذاری، کشتی ترانشه زیردریایی، کشتی غواصی، کشتی های دریایی، تولید برق بادی، دریا
  عملیات مهندسی فناوری و تجهیزات.

\