• 78

محصولات FAF

 • نوع صفحه فیلتر کربن فعال

  نوع صفحه فیلتر کربن فعال

  ● فیلتر کربن فعال از نوع صفحه ای نوعی فیلتر است که از کربن فعال برای حذف ناخالصی ها و بوی نامطبوع هوا استفاده می کند.

  ● فیلتر کربن اکتیو از نوع صفحه ای نوعی سیستم تصفیه هوا است که از صفحات کربن فعال برای حذف آلاینده ها و ناخالصی ها از هوا استفاده می کند.

  ● فیلترهای کربن فعال از نوع صفحه ای با جذب آلاینده ها بر روی سطح صفحات کربن فعال کار می کنند.با عبور هوا از فیلتر، ناخالصی ها بر روی سطح صفحات محبوس می شوند و هوای تمیز را برای عبور از آن باقی می گذارند.

  ● فیلترهای کربن فعال از نوع صفحه ای می توانند طیف وسیعی از آلاینده ها از جمله گرد و غبار، دود، بو و ترکیبات آلی فرار (VOCs) را حذف کنند.

\