• 78

محصولات FAF

  • فیلترهای 350 درجه حرارت بالا برای صنایع داروسازی

    فیلترهای 350 درجه حرارت بالا برای صنایع داروسازی

    فیلترهای دمای بالا FAF به طور ویژه برای محافظت از فرآیندها در دماهای بالا طراحی شده اند.آنها سخت ترین الزامات را برآورده می کنند و یکپارچگی و ارزش های عملکرد رتبه بندی شده خود را در دمای شدید حفظ می کنند.فیلترهای دمای بالا ما بر اساس استانداردهای EN779 و ISO 16890 یا EN 1822:2009 و ISO 29463 آزمایش می شوند.

    این فیلترها معمولاً در صنایع خودروسازی، مواد غذایی و آشامیدنی یا داروسازی استفاده می شوند.

\