• 78

محصولات FAF

  • فیلتر مولکولی شیمیایی نوع خشک

    فیلتر مولکولی شیمیایی نوع خشک

    به طور خاص برای مشکلات آلودگی فاز گاز طراحی شده است.

    طراحی مدولار، شما می توانید ماژول ها را به دلخواه اضافه یا حذف کنید.

    ماژول را در زمان واقعی با توجه به سهمیه های پردازش مختلف خود تنظیم کنید.

\