• 78

محصولات FAF

  • کاست فیلترهای استوانه ای فاز گاز شیمیایی

    کاست فیلترهای استوانه ای فاز گاز شیمیایی

    سیلندرهای FafCarb CG فیلترهایی با بستر نازک و شل هستند.آنها حذف بهینه غلظت متوسط ​​آلودگی مولکولی را از کاربردهای عرضه، چرخش مجدد و هوای خروجی فراهم می کنند.سیلندرهای FafCarb به دلیل نرخ نشتی بسیار پایین مورد توجه قرار می گیرند.

    فیلترهای استوانه ای FafCarb CG برای ارائه بالاترین سطح کارایی در کیفیت هوای داخلی (IAQ)، راحتی و کاربردهای فرآیند سبک طراحی شده اند.آنها از وزن بالایی از جاذب در واحد جریان هوا با کاهش فشار متوسط ​​استفاده می کنند.

\